6. Adakah saya perlu menonton semua EMPAT video Geng Gajet di portal eKelas untuk menyertai Misi Digital?

Ya, anda mesti menonton kesemua EMPAT video Geng Gajet di portal eKelas untuk mengambil bahagian dalam Misi Digital. Harap maklum bahawa setiap rekod tontonan anda untuk video-video ini akan diambil sebagai bukti penyertaan anda.