13. Apa yang perlu saya lakukan untuk membuktikan dan menuntut hadiah saya?

Pemenang perlu memberikan nama penuh dan nombor Kad Pengenalan Malaysia mereka untuk membuktikan diri mereka sebagai orang yang mengambil bahagian dan memenangi peraduan ini.